fejléc
ceg1 szolg1 ing1 eler1 partner1

logo.jpg

adat

jog

szab


AIngatlanáruház. pénzkezelési szabályzata

 

1)    Jogcímek, amely esetekben aIngatlanáruház munkatársai pénzt vehetnek át az ügyfelektől:

1)       A megbízási szerződés megkötésekor, a tulajdoni lap beszerzésének költsége címén.

2)       Írásbeli vételi szándéknyilatkozat biztosítékául szolgáló összeg.

3)       Elfogadott vételi ajánlat esetén, részteljesítés jogcímén.

4)       Sikeres adásvételi szerződés esetén megbízási díjként.

 

2)    Összege, és kezelése:

1)       A tulajdoni lap beszerzésének mindenkori árát.

2)       A vevő valamint az eladó által elfogadott és aláírt írásbeli vételi szándéknyilatkozat esetén az ajánlatban szereplő ingatlan kialkudott vételárának 1%-át, minimum 100.000 forintot az. Ingatlanáruház munkatársa átvételi elismervény ellenében átveszi. Az összeg az Ingatlanáruház irodájában kerül letétbe. Az összeg beleszámít a vételárba.

Szerződéskötéskor, a letétbe helyezett összeget, az Ingatlanáruház munkatársa a szerződést lebonyolító ügyvéd jelenlétében átadja az eladónak.
Amennyiben nem kerül sor a vételi szándéknyilatkozatban szereplő ingatlan adásvételére, vagy nem születik ugyanarra az ingatlanra, ugyanattól a vevőtől új ajánlat, úgy a letétbe helyezett összeget haladéktalanul visszaadjuk a vevőnek.

3)       A megbízási díj kiegyenlítése elfogadott vételi szándéknyilatkozat esetén történhet két részletben. Az első részlet az ajánlat elfogadásakor, a fennmaradó rész az adásvételi szerződés aláírásakor.

4)       Minden más esetben, a megbízási díj az adásvételi szerződés aláírásakor, egy összegben esedékes

 

3)  Pénz átvételére jogosultak köre, helyszínei:

1)      Az adott ügyletben eljáró Ingatlanáruház munkatársa.

2)      A tulajdoni lapra átadott összeg a megbízás aláírásának helyszínén.

3)      A vételi ajánlat biztosítékául szolgáló összeg a vételi ajánlat aláírásának helyszínén.

4)      A megbízási díj az adásvételi szerződés aláírásának helyszínén.