fejléc
ceg1 szolg1 ing1 eler1 partner1

 logo.jpg

adat

jog

penz

Az Ingatlanáruház Üzletszabályzata,

közvetítési feltételek

 

1)      Az Ingatlanáruház ingatlaniroda, engedélyezett ingatlanügynöki tevékenység keretében, az Ingatlantulajdonos (továbbiakban megbízó) megbízása, és igényei alapján, vállalja, hogy önállóan, vagy partnerirodáival együttműködve, a megbízás sikeres teljesítéséig, vagy a szerződés lejártáig – amennyiben a szerződés határozott időre köttetett -, a következő szolgáltatásokat nyújtja:

a)      Az értékesítendő ingatlan és a megbízó adatait számítógépes adatbázisába feltölti és kezeli az Adatkezelés szabályai alapján

b)      Az ingatlan hirdetését feltölti saját üzemeltetésében működő portálokra:

(1)   www.ingatlanaruhaz.com (saját honlap)

(2)   www.ingatlanaruhaz.gportal.hu (GPortál.hu rendszerében működtetve),

(3)   www.ingatlanaruhaz.multiapro.com  (Multiapro.com rendszerében működtetve)

(4)   www.tarsashaz.multiapro.com  (Multiapro.com rendszerében működtetve)

c)      Az ingatlan hirdetését feltölti országos professzionális fizetős ingatlanportálokra is.

d)     Az Ingatlanáruház jogosult saját költségére az ingatlant internetes fórumokon, nyomtatott sajtóban és minden egyéb módon hirdetni.

e)      Az Ingatlanáruház folyamatosan bővülő vevőkörének, kiajánlja az ingatlant.

f)       Az érdeklődőket tájékoztatja az ingatlanról. Átad minden birtokában lévő információt, ami a sikeres ügylethez szükséges.

g)      Megszervezi az ingatlan megtekintését  az érdeklődőknek,

h)      Bemutatja az érdeklődőknek az ingatlant.

i)        Az Ingatlanáruház munkatársa segítő módon közreműködik az ártárgyalásokon és az adás-vételi szerződés előkészítésében.

j)        Ha az Ingatlanáruház által közvetített vevő megvásárolja az ingatlant, munkatársunk, a megbízó értesítése nyomán, tanúként részt vesz az adás-vételi szerződés megkötésén.

k)      Amennyiben sem a vevőnek, sem az eladónak nincs saját ügyvédje, az Ingatlanáruház kedvező díjazásért ügyvédet biztosít.

l)        A megbízó kérésére, a megbízottnak kötelessége tájékoztatást adni mindazon személyekről, akiknek megbízó ingatlanát kiközvetítette.

 

2)      Az eladót terhelő megbízási díj az ingatlan tényleges eladási árának:

a)      Nem kizárólagos megbízás esetén 3%-a + ÁFA,

b)      Fél kizárólagos megbízás esetén 2,5%-a + ÁFA

c)      Kizárólagos megbízás esetén 2%-a + ÁFA

d)     bérbeadás esetén az egy havi bérleti díja + ÁFA.

e)      A megbízási díj sikerdíj, amelyet sikeres szolgáltatás esetén kell megfizetni. Sikeres szolgáltatásnak minősül, ha a megbízott, a megbízó ingatlanára olyan vevőt/bérlőt közvetít ki, aki megveszi/kibéreli a Megbízási szerződés tárgyát képező ingatlant. Bármely egyéb körülményre hivatkozva a Megbízási szerződésben lefektetett megbízási díj mértéke utólag nem csökkenthető.

f)       A megbízási díjat az adás-vételi szerződés, bérleti szerződés, vagy előszerződés esetén az előszerződés, aláírásának  napján a vevő vagy bérlő által fizetett első összegből kell megfizetni. A megbízási díj az eladókat terheli. 

  

3)      Rendhagyó esetek:

a)      Amennyiben valamilyen jogügylettel jut az Ingatlanáruház által kiközvetített vevő az ingatlan részleges vagy teljes tulajdonához vagy birtokához (cégvásárlás, közös vállalat alapítás, apport, lízing, belépés egymás cégébe, csere, ajándékozás, eltartási szerződés, stb) a megbízó abban az esetben is köteles megfizetni a megbízási díjat. Ezekben az esetekben a megbízási díj kalkulálásánál az irányárat kell alapul venni.

b)      A megbízási díj abban az esetben is jár, ha az iroda feladatát teljesítve, vevőt hoz az ingatlanra, aki a korábban megállapodott árat megfizetné. Erről írásos szándéknyilatkozatot ad, és az eladó ekkor eláll eladási szándékától.

c)      Kizárólagos megbízás esetén akkor is meg kell a közvetítési díjat fizetnie a megbízónak, ha a vevőt nem az iroda hozta.

d)     Az Ingatlanáruháznak megbízást adhat, a tulajdonos, vagy az ő meghatalmazásával résztulajdonos, megbízott. Amennyiben az iroda vevője megveszi/kibérli, lízingbe veszi stb. az ingatlant, a teljes közvetítési díjat annak kell megfizetni, aki az irodát megbízta, aki a megbízást aláírta.

 

4)      Az eladás bejelentésének elmulasztása, a szerződés hamis felmondása, az iroda megkerülése:

a)      Az Ingatlanáruház munkadíját, valamint az ingatlanra jutó költségeit, ráfordításait meg kell térítenie a megbízónak, ha ingatlanát eladja, és arról nem tájékoztatja a megbízottat írásban (a türelmi idő 3 nap),

Az írásos értesítés formája az email az ingatlanaruhaz@gmail.com email címre.

b)      Az Ingatlanáruház munkadíját, valamint az ingatlanra jutó költségeit, ráfordításait meg kell térítenie a megbízónak, ha a megbízást alaptalan indokkal, vagy 3 hónapon belül, indoklás nélkül vonja vissza.

c)       Az irányár 6%-át, valamint az esedékesség napjától számított késedelmi kamatot kell a megbízónak megfizetni, ha ingatlanát az Ingatlanáruház által, bizonyítottan kiközvetített, vevőnek adja el, de arról nem tájékoztat, vagy az irodát hamis adatok közlésével megkísérli félrevezetni.

Ha fizetési felszólítás után sem fizet a megbízó, és az iroda peres úton kénytelen követelésének érvényt szerezni, a fenti díjon felül, a bíróság elmarasztaló ítélete esetén a perköltség is a megbízót terheli. A követelés kiegyenlítéséig, a követelés erejéig jelzálog, elidegenítési és terhelési tilalom jegyezhető az ingatlanra.

d)     A késedelmi kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese.

e)      Megbízási díjat akkor is meg kell fizetni, ha az eladó a megbízási  szerződés felmondása után olyan vevőnek adja el az ingatlant, akit az iroda a szerződés időtartama alatt, igazolhatóan kiközvetített.

f)       Az iroda által közvetített vevőnek számít minden személy, aki bizonyítottan az irodán keresztül értesült az eladó ingatlanról.

 

5)      A szerződés

a)      A határozatlan idejű szerződés hatálya:

az aláírásától számított, minimálisan 3 hónap, maximum az ingatlan eladásáig/bérbeadásáig, vagy felmondásig  érvényes.

b)      A határozott idejű szerződés hatálya:

(a)    a megbízó  az irodának az ingatlan értékesítésére nem köteles, de adhat kizárólagos jogot:

·         egészen az eladásig,  

·         csak egy évig, 

·         csak 6 hónapig,  

·         csak 4 hónapig,  

(b)   a megbízó  az irodának az ingatlan értékesítésére nem köteles, de adhat félkizárólagos jogot:

·         egészen az eladásig,  

·         csak egy évig, 

·         csak 6 hónapig,  

·         csak 4 hónapig,  

(c)    a megbízó  az irodának az ingatlan értékesítésére nem köteles, de adhat nemkizárólagos jogot:

·         egészen az eladásig,  

·         csak egy évig, 

·         csak 6 hónapig

·         csak 4 hónapig,  

c)      Meghatalmazás:

A megbízó a meghatalmazási szerződés aláírásával feljogosítja az irodát, hogy az ingatlan tulajdoni lapjába és mögöttes okiratokba az illetékes földhivatalban betekintsen, és azokról másolatot kérjen

d)     Felmondása:

a)      Az ingatlan eladása/bérbeadása esetén a megbízó a megállapodást követő 3 napon belül köteles a vevő/bérlő nevének és címének közlésével  a szerződést igazolható módon, emailben (ingatlanaruhaz@gmail.com), felmondani.

b)      A Megbízási szerződés aláírása után 3 hónappal, mindkét fél részéről, a másik féllel egyeztetett határidővel, megfelelő indoklással, felmondható.

A felmondást a felmondás tényleges okának megnevezésével, a fenti igazolható módon, írásban kell megtenni

 

Jelen Üzletszabályzatban és közvetítési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó hatályos rendeletek és jogszabályok, valamint a PTK vonatkozó rendelkezései irányadóak.